Auteurs_V-Z (408)

De eik op de heuvel.

Bedenkt. Een antropologische geschiedneis van de cache-sexe.

De eerste gouden eeuw. Middeleeuws geschiedenis van de Lage Landen.

Suster Bertken. Het wonderlijke verhaal van de Utrechtse kluiznears die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten.

Het is voorbij. Kierkegaard over leven, sterven, onsterfelijkheid.

Paus Franciscus. Een conservatieve revolutionair.

Onbehagen.

De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16de eeuw in Antwerpen.

Israël. Een wereld apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood.

Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen.

Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk

Recluse. Leefregel voor een recluse. Een merkwaardig mirakel. Leven van Aelred van Rievaulx

Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen

Over de ziel en de verrijzenis

Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen

Je hebt gewonnen, Galileeër. Denken versus geloven in de oudheid

Kerkgeschiedenis

De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

Wie. Wat. Woke? Een cultuurkritische benadering van wat we (on)rechtvaardig vinden

Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof

Mozes’ nalatenschap. Mensenrechten in historisch perspectief

Bruiloft I. Preken op het Hooglied 1-23

Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad.

Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren.

Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap.

Liefde is licht. Religieuze teksten van Simone Weil.

Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek.

Felix De Boeck (1898-1995). ‘Sterven in bed waarin ik geboren ben’.

Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen.

Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen.

Een cultuurgeschiedenis van de hemel.

Wat brengt u hier? In gesprek met Paul Verhaeghe.