Bedenkt. Een antropologische geschiedneis van de cache-sexe.

Over een verrassend boek gesproken! Wie enigszins vertrouwd is met de Vaticaanse (maar ook andere) musea, weet dat alle geslachtsdelen van de antieke beelden netjes bedekt worden door een blad. Het verhaal gaat dat al die mannelijke geslachtsdelen bewaard worden op een aparte plek ergens in het Vaticaan. Een ‘urban legend’. Maar waarom werden al die genitaliën op een bepaald ogenblik verwijderd en bedekt met iets anders? En treft men dat ook aan in andere culturen? Van Kerrebroeck onderzoekt op een antropologische manier alle vormen van de ‘cache-sexe’ en gaat op zoek naar de diverse betekenissen van die bedekker. Soms is die zelfs bedoeld om extra de aandacht te trekken op de geslachtsdelen. Een bijzondere passage in het boek is de lichaamsbedekking van de gestorven Jezus. In de renaissance is het wel heel opvallend dat onder die bedekking een geslachtsdeel schuilgaat: en benadrukking van de menselijkheid van Christus in die op de mens gefocuste periode uit onze geschiedenis. Verder in heel het boek geen enkele sprake van een geheime kamer in het Vaticaan vol … Integendeel. Wel een boeiend stukje onbeschreven cultuurgeschiedenis over hoe de mensheid omging met de geslachtsdelen (ES)

P.E.V. VAN KERREBROECK, Bedenkt. Een antropologische geschiedneis van de cache-sexe., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2023
34,9 EUR