Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen.

De middeleeuwen spreken erg aan. Helaas hebben vele boeken enkel oog voor de ‘bizarre’ middeleeuwen: de eigenaardige rituelen, het bizarre geloof en bijgeloof, de vreemde zeden en opvattingen … Dit boek past perfect in dat plaatje. De Indiculus is een oplijsting van te veroordelen vroegmiddeleeuwse rituelen en opvattingen, bijeengebracht door een zekere Burchard van Worms. Het is een populaire bron van boeken over het vroege christendom in onze en in het bijzonder van boeken die willen aantonen dat het oude christendom vol Keltische of Germaanse elementen steekt. Ik vrees een beetje dat de auteur meedrijft op die hype en veel verouderde literatuur heeft geraadpleegd. Dit is niet de meest aangewezen studie om inzicht te krijgen in de Indiculus en bij uitbreiding in de geloofsopvattingen van het vroegmiddeleeuwse christendom in onze streken. (ES)

L. VAN DER TUUK, Indiculus. Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen., Utrecht (Omniboek), 2022
23,5 EUR