Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen

In de 17de eeuw overspoelen ze letterlijk de ganse bekende wereld: Antwerpse devotieprentjes (sanctjes). Het gaat om kleine, goedkope prentjes, soms ingekleurd. Het is de bedoeling om via die weg het geloof letterlijk in te prenten bij de gewone gelovigen. Vooral de jezuïeten zijn bekend voor hun sanctjes, maar alle orden hebben er gebruik van gemaakt. Norbertijn Jozef Van Osta focust op de prentjes met betrekking tot Sint-Norbertus en de andere norbertijnerheiligen. Het is de allereerste keer dat dit gebeurt. Het hoeft geen betoog dat dit boekje prachtig van illustraties werd voorzien. Maar ook de teksten zijn onderhoudend en werpen een mooi licht op het belang van de devotiegrafiek in de 17de eeuw. (JS)

J. VAN OSTA, Een knipoog uit de hemel. Antwerpse sanctjes en devotiegrafiek voor de norbertijnen, Averbode (Averbode), 2022
27 EUR