<p>Averbode</p> <p>Uitgeverij Averbode is al generaties lang een vaste waarde bij de opvoeding van leerlingen van 2 tot 18 jaar. Onze educatieve uitgaven staan borg voor een eigentijdse, kwaliteitsvolle ondersteuning van kinderen en jongeren van de eerste kleuterklas tot het zesde middelbaar. Bovendien sluiten ze nauw aan bij de noden en behoeften van het onderwijs en volgen ze de laatste tendensen op het vlak van leerplannen en eindtermen.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.averbode.be/>Webstek</a>)</p>

Uitg_Averbode (38)