Het kruidenboek van Broeder Guy

Broeder Guy is een norbertijn van Postel. Postel is de abdij met de grote kruidentuin sinds 1994. In die jaren heeft de broeder een immense kennis opgedaan in verband met kruiden. Die kennis vindt zijn weerslag in dit interessante en mooi uitgegeven kruidenboek. Het gaat vooral om het helende gebruik van kruiden en niet zozeer om de culinaire verwerking. Het boek is heel informatief opgevat en bevat diverse onderdelen over de werking van de kruiden in Gods apotheek. (EN)

G. VAN LEEMPUT, Het kruidenboek van Broeder Guy, Averbode (Averbode), 2008