15.11.2008 (43)

Groot Bijbels woordenboek.

Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag.

Levend huis. Ecospiritualiteit en schepping.

De ander in ons: Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken.

Pelgrimkunst: religie en moderniteit (1910-1940)

Het licht schijnt overal. Verhalen over Kerstmis.

De ziekte tot de dood.

Feest. Euthyfron. Socrates’ verdediging. Kriton. Faidon.

Kruis. De weg van het lijden.

Thomas of Cantimpré: The Collected Saints’ Lives.

Beroemde Romeinen.

Grensovergangen: Over geesteswetenschap, universitair beleid en samenleving.

Confucius. Een leven tussen filosofie en politiek.

Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme.

Een erfenis van heilig hout: de neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen.

Marian Pilgrimage Sites in Brabant.

Verzamelde gedichten.

Maximen. Bespiegelingen over menselijk gedrag.

Van Afra tot Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten.

Copy & concept. Prikkels voor reclamemakers.

Lucas, acta. Jezus’ passie.

Reynaert de Vos.

Spiegelwereld. De geschiedenis van de beeldende kunst.

Te voet naar Santiago de Compostela.

Over de vooruitgang van de menselijke geest.

Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank.

Et cetera en al dat andere Latijn.

De passies van de ziel.

De sublieme historische ervaring.

_50 persoonlijke rituelen. Ankers voor de ziel.

Jan Vanriet. Schilderijen: parcours 1966-2008

Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd.