Levend huis. Ecospiritualiteit en schepping.

Een origineel en mooi uitgegeven boekje. Dat is het minste wat men over Levend huis kan zeggen. Centraal staat de aandacht voor een duurzame en leefbare wereld en hoe de christelijke spiritualiteit daartoe fundamenteel kan bijdragen. De auteur gaat in gesprek met tal van Nederlandse prominenten uit politiek, wetenschap, geloof enzovoort. Het boekje is een oecumenische uitgave van de Raad van Kerken. Het boekje volgt het verloop van de schepping in zeven dagen en dient zo ook gelezen te worden, idealiter! (JG)

T. BRUGGE, Levend huis. Ecospiritualiteit en schepping., Kampen (Kok), 2008
12,5 EUR