Maximen. Bespiegelingen over menselijk gedrag.

La Rochefoucauld heeft niet meer dan enkele honderden bespiegelingen nagelaten: korte aforistische uitspraken met betrekking tot geluk, leven, dood, vreugde enzovoort. Elke kalenderdag zou je met hem kunnen doorbrengen. Hij is als het ware een wegbereider voor Nietzsche in dat opzicht. Gelukkig is er een uitleiding in het boekje, die wat karige informatie verschaft over het tot standkomen vancdie gedachten. Het is een zeer nette uitgave, maar ze mocht wat meet geannoteerd zijn. (ES)

F. DE LA ROCHEFOUCAULD, Maximen. Bespiegelingen over menselijk gedrag., Groningen (Historische Uitgeverij), 2008
25 EUR