<p>Groningen</p> <p>Sprekende denkers, heldere vertalignen en levenkrachtige non-ficte zijn de pijlers van de Historische Uitgeverij. Onder het motto "klassiek is wat levenskrachtig is" publiceert de Historische Uitgeverij vitale antieken (van Aristoteles tot Quintilianus), tegendraadse wijsgeren (van Nietzsche tot Foucault) en zulke oorspronkelijke en aansprekende auteurs als Douwe Draaima, Frank Ankersmit, Cyrille Offermans, Hans Abbing en Vincent Icke. Al sinds de oprichting in 1983 is de Historische Uitgeverij een opvallende verschijning tussen de vele literaire en academische uitgevershuizen. Ze heeft haar naam gevestigd op het terrein van de filosofie, de retorica, de geschiedenis, kunstbeschouwing en westerse mystiek. En op het kruispunt van wetenschap, kunst en literatuur brengt ze het cultureel erfgoed tot nieuw leven. Op deze site kunt u kennis maken met de opvallendste uitgaven, aankondigingen, herdrukken, onze sprekende auteurs en natuurlijk ook al onze boeken bestellen. Veel leesplezier. Patrick Everard, Uitgever</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.historischeuitgeverij.nl/>webstek</a>)</p>

Uitg_Historische_Uitgeverij (23)