Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis.

Het ontstaan van penitentiaire instellingen is heel wat meer dan een particuliere geschiedenis. Die geschiedenis een heel stuk cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Foucault beschrijft de vrij snelle overgang van de lijfstraf in een celstraf die gericht is op morele verbetering, zeg maar heropvoeding. De gevangenis wordt een panopticon: de mens wordt constant bekeken. Onderhuids vindt een andere ontwikkeling plaats. Het lichaam wordt onderworpen aan een hele reeks disciplinerende krachten en uiterlijke normen. Wie daaraan niet beantwoordt, wordt als abnormaal gestigmatiseerd. Het omvangrijke essay heeft tot op vandaag nog weinig aan kracht ingeboet, ook al treedt Foucault de feiten soms met de voeten. Zijn algemene analyse blijft verrassend actueel en beangstigend. We worden nog constant gedisciplineerd… (JG)

M. FOUCAULT, Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis., Groningen (Historische Uitgeverij), 2010
35 EUR