Als van hooger bestemming en aart.

Bij het sublieme denken we onmiddellijk aan Longinus of aan Kant, maar in Nederland zijn er ook enkele filosofen geweest die zich over dat onderwerp hebben gebogen. Ze stammen uit de 19de eeuw, wanneer overal verhitte debatten lopen over het schone en het sublieme. Het is een buitengewone verdienste van de Historische Uitgeverij om die onbekende, maar verdienstelijke traktaten aan het licht te hebben gebracht. In deze bundel staat de door Kant beïnvloedde Redevoering over het verhevene van Paulus van Hemert, het door het idealisme beïnvloede Iets over het schoone van Johannes Kinker en van de bekende filosoof Willem Bilderdijk diens Gedachten over het verheevene. Bilderdijk herontdekt voor onze streken het traktaat Het sublieme van Longinus (ook uitgegeven bij deze uitgever in dezelfde reeks 'Filosofie & retorica'. Alle traktaten werden in de oorspronkelijke taal uitgegeven (zonder ze te hertalen naar eigentijds Nederlands) maar dat stoort geenszins. Een uitgebreide in- en uitleiding bespreken enerzijds de drie traktaten in hun historische context en anderzijds de nawerking in de Nederlandse filosofie. Aanbevelenswaardig! (JG)

NN., Als van hooger bestemming en aart., Groningen (Historische Uitgeverij), 2009
27,5 EUR