De eerste filosofie

Het loopt iets minder vaart met de Aristotelesvertalingen op dit ogenblik. Zopas verscheen een vertaling van een uiterst belangrijk traktaat van deze oude denker: ‘Over de eerste filosofie’, wat min of meer overeenkomt met de metafysica en de theologie van Aristoteles en waarmee onze middeleeuwers zo sukkelden! Het is de leer in de oorzaken van al wat is, de hoogste wijsheid. Het gaat om een klein traktaat dat van een degelijke inleiding werd voorzien, alsook van een verhelderend kritisch apparaat en dat is geen overbodige luxe… (ES)

ARISTOTELES, De eerste filosofie, Groningen (Historische Uitgeverij), 2002
96 blz. en 17,95 EUR