Poëtica

Het uitgeefpotentieel van de Historische uitgeverij in Groningen lijkt op een lager pitje te draaien, maar wat er verschijnt, blijft van onbesproken kwaliteit. Aan hun uitmuntende reeks van uitgaven van het oeuvre van Aristoteles kunnen ze nu diens Poëtica toevoegen. Dat is een boek met een drieledige structuur: een systematische inleiding op de dichtkunst, haar genres en haar geschiedenis. De tragedie blijkt verrassend genoeg de meest volmaakte vorm van de poëzie te zijn voor hem. Aristoteles staat lang stil bij de technieken van goede poëzie en bij de declamatie. Hij deelt dus in het geheel niet de mening van Plato die een grote vijand was van de poëzie. De voortreffelijke vertaling wordt voorzien van een oerdegelijke inleiding. Bovendien bevat de uitgave een onontbeerlijk kritisch apparaat. De registers zijn uitgebreid en er is zelfs een register op geciteerde literaire werken met een korte beschrijving daarvan. Wie doet beter? (EN)

ARISTOTELES, Poëtica, Groningen (Historische Uitgeverij), 2017
25 EUR