Retorica

Hoeft het een betoog dat retoriek meer dan ooit in is? Ook de filosofie en de communicatiewetenschappen staan er bol van. Niemand minder dan Heidegger betoogde dat er sinds Aristoteles’ Retorica op dat vlak niet veel meer gebeurd is. Ze bevat toen zoals nu dezelfde 3 elementen: redenering, karakter en gevoel. Deze uitzonderlijke uitgave is dan ook geen overbodige luxe, zowel voor de belangstellende leek als voor de gevorderde lezer. Met iedereen werd rekening gehouden. (ES)

ARISTOTELES, Retorica, Groningen (Historische Uitgeverij), 2004
274 blz. en 38,75 EUR