Brief over het geluk.

Keimpe Algra is een hoogleraar in de antieke en de middeleeuwse filosofie. Hier geeft hij op een voorbeeldige wijze een klein documentje van Epicurus uit. Epicurus leefde in de 4de-3de eeuw voor Christus en werd in het verleden gelijkgesteld met de filosoof van het zinnelijk genot. Niets is minder waar. In dit essay heeft hij het over geluk: het is een lofrede op de vriendschap en de lust, maar ook over de soberheid en de zelfberheersing. De waarheid is dus heel wat genuanceerder. Een voorbeeldige uitgave. (ES)

NN. EPICURUS, Brief over het geluk., Groningen (Historische Uitgeverij), 2008
15 EUR