09.04.2008 (54)

Herinneringen aan het Rijke Roomse leven. Volksdevotie van toen.

Goeie genade. Hoogstpersoonlijk.

Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.

Ervaringen van een hedendaagse exorcist.

De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.

Romeinenbrief

Business spiritualiteit

Sanctorum. Heiligen herkennen.

Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.

Over de religie.

Het modernisme. De schok der vernieuwing.

Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur.

De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.

Met Petrus en Paulus op stap. Boeiende Bijbelstudies in de Handelingen over de geest van het ontstaan van de kerk.

België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. (2 delen)

Martin Luther: zijn leven, zijn werk.

Ergoedbibliotheek van de Belgische gemeenten.

Bruegel. Ziener voor alle tijden

Psychologie en het raadsel van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland.

De navolging van Christus.

Julius

Weet je wel hoeveel God van je houdt?

Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.

Het wonder van Lourdes: waar hemel en aarde elkaar raken.

Bijbels culinair

Brief over de liefde

De rollen van de dode zee.

Mosterdzaad in ballingschap. Het Cleyn Mostertzaet (1590): auteur, facetten, tekstuitgave.

Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit.

Toeterweltoe. Zin, onzin en waanzin van religie.

De ziel gaat te voet. Met Franciscus naar Assisi.

Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk.