België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. (2 delen)

Magistraal! Dat is de meest adequate omschrijving voor dit tweedelige overzichtswerk met betrekking tot onze geschiedenis van de 17de eeuw. Ik zou niet in de schoenen van de redacteur hebben willen staan: het heeft jaren geduurd eer de uitgave er was, maar de ze is er. Tal van experten geven een integraal overzicht van onze 'gouden eeuw': politiek, cultureel, religieus, intellectueel, leven van de gewone man … Niet alleen is het voortreffelijk geschreven, ook de lay-out is sereen en aantrekkelijk. En dan zijn er nog de heerlijke illustraties. Kortom: een standaardwerk voor de komende twee decennia. Dat staat vast. (JG)

P. JANSSENS, België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. (2 delen), Brussel (Uitgeverij Snoeck & Dexia Bank), 2008
99 EUR