Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit.

Tal van auteurs buigen zich in deze verzamelbundel over het gegeven dat niet alleen de samenleving plurireligieus is, maar ook de levensloop van een mens kan religieus veranderen: mensen moeten in deze pluraliserende samenleving hun religieuze identiteit telkens weer herdefiniëren, zoniet telkens weer verdedigen. Zo ontstaat een hele groep van 'multireligieuze gelovigen'. Dat fenomeen wordt op interdisciplinaire wijze benaderd door 14 specialisten uit diverse terreinen. Een aantal essays zijn uitermate interessant, zoals die over meervoudige religieuze identiteiten, over de gevolgen van de individualisering op de religie van jongeren, over de secularisatoe als zegen voor de religieuze flexibiliteit enzovoort. Het is duidelijk dat religie transformeert en dit boek wil in dat proces inzicht bieden. (EN)

L. OOSTERVEEN E.A., Buigzame gelovigen. Essays over religieuze flexibiliteit., Amsterdam (Boom), 2008
19,5 EUR