Toeterweltoe. Zin, onzin en waanzin van religie.

Paul Tanghe heeft studies rechten en economie achter de rug, maar heeft zich zijn leven lang geboeid voor filosofie, kunst en religie. In dit biek zet hij zijn visie op religie uiteen. Tanghe ziet in dat religie een complex fenomeen is, omdat het raakt aan het diepste in de mens. Tegelijkertijd ziet hij de gevaren van een fundamentalistische religie in. De auteur is katholiek en geeft vanuit die religie antwoorden op vragen wie we zijn, wat onze verhouding tot de andere en tot God is… De hoofdteneur van het boek is filosofisch. Het kan< als volgt samengevat worden: religie maakt van goede mensen betere mensen, en van slechte mensen slechtere mensen. De auteur getuigt in dit werk van een grote belezenheid en dat maakt het heel boeiend. (ES)

P. TANGHE, Toeterweltoe. Zin, onzin en waanzin van religie., Tielt (Lannoo), 2008
22,5 EUR