De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.

Boeken over de kruistochten verschijnen legio, helaas de meeste pulp … Wanneer een historische gebeurtenis wordt vermengd met eigentijdse ideologie, is het hek van de dam. Dat is nu eens net niet het geval met het boek van Asbridge, een geleerde die zich verdiept heeft in de kruistochten. Terecht ziet hij de eerste kruistocht als een keerpunt in de verhoudingen tussen islam en christendom. Zeer gedetailleerd beschrijft hij de oorsprong en het verloop van de eerste kruistocht. Dat levert helemaal geen fraai beeld op van de christenen die hun broeders in Constantinopel hebben geplunderd en zoveel meer. Asbridge stoffeert zijn studie met uitgebreide citaten uit de bronnen en leest erg vlot. (EN)

T. ASBRIDGE, De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
14,95 EUR