Brief over de liefde

Het is een niet gering voor dit kleine boekje: 15€. Het is een eigenaardig geschriftje van de vader van de moderne filosofie: Descartes. Die heeft ook een grote theorie over de passies (die de rede in de weg kunnen staan bijvoorbeeld) geschreven die lange tijd invloedrijk is geweest.Van alle passies is de liefde de grootste. In een brief aan de koningin van Zweden zet hij zijn gedachten over de liefde uiteen en dat in alle gedaanten die die passie aanneemt. Tevens bespreekt hij het verschil tussen goddelijke en aardse liefde, de excessen van haat en liefde en de invloed van de liefde op het menselijk geluk. De redacteur, Theo Verbeek heeft gezorgd voor een wetenschappelijke uitgave met een boeiende inleiding en een noodzakelijk kritisch apparaat. In dat opzicht is het een voorbeeldige uitgave, maar wel er prijzig. (HG)

R. DESCARTES, Brief over de liefde, Groningen (Historische Uitgeverij), 2008
15 EUR