De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.

Meer en meer heeft men in de geschieschrijving oog voor het feit dat marketing een oud gegeven is. De evolutie is gestart met Peter Burkes boek over de rituelen en de media rond Lodewijk XIV. Hageman overtuigt zeer sterk met haar gelijkaardige studie over Karel de Grote, een uitgave van haar bekroonde proefschrift. Aan het hof werden heel wat ritulen gecreëerd om de keizerlijke (haast goddelijke) status van Karel de Grote te onderstrepen. Maar ook de media van toen werden ingeschakeld om zijn heerschappij te vergroten: de geschiedschrijving maakte een hagiografie voor hem! De kunst volgde in dat spoor. Een overtuigend en degelijk geschiedboek over een fenomeen dat nog steeds brandend actueel is, alleen hebben marketeers nu de touwtjes in handen. (HG)

M. HAGEMAN, De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote., Amsterdam & Antwerpen (Uitgeverij De Arbeiderspers), 2008
0 EUR