Psychologie en het raadsel van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland.

Onlangs verscheen bij Boom een naslagwerk over de geschiedenis van de godsdienstpsychologie van de hand van Patrick Vandermeersch. Nu ligt voor ons een gedetailleerde studie van diezelfde geschiedenis van de godsdienstpsychologie in Nederland. Het is een zeer uitgebreid en zeer gedetailleerd boek, dat gelukkig de dialoog aangaat met de internationale scène. Nu nog steeds worstelt de discipline met haar identiteit. Dat blijkt duidelijk uit de laatste hoofdstukken. Het is trouwens opvallend hoe laat de gosdsdienstpsychologie haar intrede doet in de Nederlanden … (ES)

J.A. VAN BELZEN, Psychologie en het raadsel van de religie. Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland., Amsterdam (Boom), 2008
37,5 EUR