Romeinenbrief

De Romeinenbrief behoort tot de moeilijkste brieven van Paulus. Paulus is sowieso geen eenvoudige schrijver omdat hij in feite de allereerste theoloog is, nog voor de evangelist Johannes. Paulus zorkt naar de Christus en niet naar Jezus van Nazareth en bovendien laat hij zich dan ook nog in met een heleboel praktische dingen om de christengemeenschap van Rome in goede banen te leiden. Een gids bij de Romeinenbrief is dan ook geen overbodige luxe. Alleen: is den Boer wel de geschikte gids? Het is alvast een pluspunt dat hij bij de interpretatie helpt door na elke passage een vragenlijstje aan te rijken voor spirituele verdieping. Voor de rest gebruikt hij een oude Bijbelvertaling en gaat hij zeer letterlijk te werk. Daardoor gaat een meer spirituele dimensie verloren. Bij gebrek aan betere gidsen. (ES)

C. DEN BOER, Romeinenbrief, Kampen (Kok), 2008
29,9 EUR