Goeie genade. Hoogstpersoonlijk.

In onze taal is doordrenkt van Bijbelse uitdrukkingen en beeldspraak. Herman van Veen heeft zich laten inspireren door teksten uit de Statenbijbel en hij heeft daarbij zijn gedachtebn de vrije loop gelaten. Een mengeling van mijmeringen, herinneringen, doordenkertjes… Van Veen heeft geopteerd voor de mens Jezus: de goedzak die het opneemt Jan en Alleman. Het is zoals Toon Hermans heeft gedaan, maar met net iets minder diepgang. Hoogstpersoonlijk is een rake titel en toont vooral de diepere van Veen, niet de platte van Veen die hij soms kan zijn op het toneel. Het toont ook de machteloze en de kwetsbare van Veen, die nadenkt over de zin van het bestaan. (EN)

H. VAN VEEN, Goeie genade. Hoogstpersoonlijk., Kampen (Kok), 2008
14,5 EUR