Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.

Visker behoort tot het betere werk van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven. Ik vermoed dat dit boek de weerslag is van zijn colleges hedendaagse wijsbegeerte aan dat instituut. Uitgangspunt vormt Heidegger en daarrond spinnen zich andere denkers: Arendt om te beginnen, maar ook Gehlen en Foucault en verder rterug in de tijd Levinas, Sartre en Habermas. Het werk is een schitterende reflectie op de wijsbegeerte van de eeuw die achter ons ligt, maar het is niet meteen een eenvoudig boek. Integendeel, het eist alle aandacht van de lezer op. Voor wie op zoek is naar zeen intelligente synthese, is dit boek een opportuniteit. (JG)

R. VISKER, Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte., Amsterdam (SUN), 2008
24,9 EUR