Mosterdzaad in ballingschap. Het Cleyn Mostertzaet (1590): auteur, facetten, tekstuitgave.

Het cleyn mostertzaet is een bijzondere protestantse preek die tot stand is gekomen nadat Alva en Parma in Antwerpen zijn aangekomen om hun repressie in te voeren. De preek is een te Antwerpen gehouden afscheidspreek die 2 keer in extreme omstandigheden werd gehouden. De prediker moest 2 keer in ballingschap. Preken uit die tijd zijn extreem zeldzaam en vandaar een mooie, verzorgde uitgave in de reeks Theologie en geschiedenis. De auteur zorgt voor een modeluitgave. Vooral het historische kader is van belang. Wat opval is de lengte van de preek: hen uitspreken moet haast een hele namiddag geduurd hebben! Het is wonderlijk dat er over die passage van onze geschiedenis relatief weinig bekend is. (JG)

F. VAN DER POL, Mosterdzaad in ballingschap. Het Cleyn Mostertzaet (1590): auteur, facetten, tekstuitgave., Kampen (Kok), 2008