Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk.

In de prachtige reeks Denkers van Pelckmans verscheen een deel over een van de merkwaardigste en intrigerendste filosofen ooit: Baruch de Spinoza. Geregeld duikt zijn naam op in universitaire en andere middens. Hij blijft fascineren. Het belang van dit boek is dat het de actuele betekenis van Spinoza beklemtoont, vooral op het domein van het 'ware goed': een individuele levenskunst waarin inzicht, deugd, vrijheid en vreugde samenvallen. Wat de titel betreft: Spinoza blijkt geen rationlaist te zijn, maar beschrijft net hoe de rede niet zo veel vermag tegen de passionele drijfveren van het vlees. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de natuurwetmatige God van Spinoza. Een voorwoord van Herman De Dijn, eminent Spinozakenner, geeft het belang van het boek aan. (JG)

M. VAN REIJEN, Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk., Kapellen (Pelckmans), 2008
22,95 EUR