Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.

Leen den Beste pretendeert gespecialiseerd te zijn in de theologie van de godsdiensten en van de godsdienstfilosofie. Dat laatste zou kunnen waar zijn. Voor dat eerste moet je de religie van binnenuit kennen en dat perspectief neem ik niet waar in dit boek. Het zou een standaardwerk moeten zijn over de plaats van de religie in onze samenleving, maar zit er geen verborgen boodschap is? Ze claimt een evolutie in de godsdienst van het animisme naar het ietsisme, maar de vraag is dat wel een lineaire evolutie is? Heeft het ietsisme het christendom niet van in den beginne begeleidt, door b.v. de gnostiek? Ondanks die fundamentele bedenking, blijft het een interessant boek om in grote lijnen een godsdienstgeschiedenis te krijgen. Meer is het dan ook niet. Wie echt een diepte-overzicht van de ontwikkeling van de godsdiensten wil, leze beter de boeken van Marcel Gauchet, waarvan er ook vertaald zijn uitegeven bij dezelfde uitgever. (JG)

L. DEN BESTEN, Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving., Amsterdam (Boom), 2008
29,95 EUR