De navolging van Christus.

Samen met Ruusbroec behoort a Kempis tot de meest vertaalde Nederlandse auteurs. Niet voor niks wordt De navolging nog steeds hertaald, becommentarieerd en heruitgegeven. Deze uitgave is exemplarisch. Het is alleen jammer dat de noten achteraan in het boek verzameld werden. Het leest minder vlot. De hertaling is netjes en de uitgave is erg verzorgd. Het is opvallend hoe veel van de oude spiritualiteit van a Kempis nog steeds actueel is. (JG)

T. A KEMPIS, De navolging van Christus., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2008
16,95 EUR