Het modernisme. De schok der vernieuwing.

In één woord: indrukwekkend! Het modernisme is een culturele beweging, ontstaan in het midden van de 19de eeuw, voor Gay met de publicatie van de choquerende gedichten van Charles Baudelaire. Daarna gaat het snel met figuren als Wilde, Woolf, Proust, Styravinsky, van Gogh, Mondriaan, Beckett en ten slotte Le Corbusier en Warhol. Gay biedt een weergaloos overzicht van die periode, aantrekkelijk geschreven en degelijk geïllustreerd. Het is het meest uitgebreide boek dat ik over die belangrijke periode in de Westerse cultuur ken. Nog een voorbeeld: al de -ismen uit die periode worden gevat onder de term modernisme. Een gat is wel dat de auteur niet alles uit die periode belicht: is bijvoorbeeld het realisme van Hitler en Stalin niet even typerend voor het modernisme? De auteur kijkt enkel naar de innoverende kunstuitingen en niet naar de reacties, die toch vanuit dezelfde filosofie vertrekken! (JF)

P. GAY, Het modernisme. De schok der vernieuwing., Amsterdam (Ambo), 2008
29,95 EUR