Verzamelde gedichten

Horatius' verzamelde gedichten is geen bundeltje van een vijftigtal gedichten, maar een kanjer van een boek met daarin alle satiren, oden, epoden, brieven enz. De vertaling mist de literaire finesse van Van Wilderode, maar het geheel is een huzarenstuk. Vooral waardevol is dat de vertaling geflankeerd wordt door het origineel. De inleiding mocht wat uitgebreider zijn, maar ze bevat wel de kern. Een verklarend register moet het boek voor de hedendaagse lezer toegankelijker maken. Dergelijk boek wekt in elk christen de klassieke humanist… (NN)

HORATIUS, Verzamelde gedichten, Groningen (Historische Uitgeverij), 2003
644 blz. en 49,95 EUR