Woede & clementie.

Seneca behoort de boeiendste filosofen (en politici) uit de oudheid. Hij was de mentor van de jonge Nero, wat hij later met zijn dood moest bekopen. Gelukkig heeft hij als prominente vertegenwoordiger van het stoïcisme heel wat geschriften nagelaten over de politiek en het dagelijks leven als mens. Tot de meest gekende traktaten behoren dat over woede en dat over clementie. Seneca beoefent in deze boeken de innerlijke dialoog: wie een onverstoord leven wil leiden, moet zich vormen in enkele deugden die daartoe dienstbaar zijn. Zelfbeheersing en wijsheid zijn het resultaat van een hele reeks deugden. Woedebeheersing is het allereerste dat men moet kunnen De clementie is dan weer een hoofddeugd voor de heerser (herinner u: hij leefde onder Nero). Zoals elk mens door wijsheid en zelfbeheersing vrij wordt, wordt de vorst dat door clementie. Door de woede te beheersen wordt die vorst bovendien ook nog eens wijs. Zoals gebruikelijk gaat het bij de Historische Uitgeverij om een voortreffelijke uitgave waarop niets aan te merken valt (behalve dan misschien het gebrek aan een register). (VP)

SENECA, Woede & clementie., Groningen (Historische Uitgeverij), 2020
24,5 EUR