Over God wil ik zwijgen. Preken & traktaten.

De Historische Uitgeverij van Groningen heeft al een aantal dingen van Eckhart uitgegeven. Zijn preken en traktaten behoren tot de meest gelezen mystieke literatuur van het christendom en volledig terecht. Veel minder gekend is overigens zijn academisch werk. Om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de godservaring heeft hij ze grotendeels in de volkstaal geschreven (net zoals Ruusbroec). Centraal staat de ervaring van de paradox van de menselijke autonomie enerzijds en het zich laten aangeraakt worden door God anderzijds. Ik heb slechts een bedenking: de preken en traktaten mochten wat uitvoeriger geduid worden. Sommige elementen verdienen wat nadere toelichting om het begrijpen ervan te vergemakkelijken. Voor het overige is de uitgave voortreffelijk. (JG)

M. ECKHART, Over God wil ik zwijgen. Preken & traktaten., Groningen (Historische Uitgeverij), 2010
38,75 EUR