07.07.2010 (65)

Liefdesliederen

Shakespeare, een biografie.

Een huis vol. Een kleine geschiedenis van het dagelijks leven.

Roofgoed. Het Europees museum van overzee gestolen schatten – met de monumenten voor de dieven.

De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog.

Gelukkig leven. De Bergrede als levenskunst.

Het leliedal.

De mooiste van …

Ilias. Wrok in Troje.

Kerken, kapellen en kathedralen. Beeldgids voor de vakantieganger.

Over vriendschap.

Van hunnebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland.

Actuele filosofie. Een dispuut.

Maria Magdalena. Een vrouw met vele gezichten.

Spiritualiteit in de keuken. Praktische tips om te koken met aandacht.

D’r Her God versjteet och plat.

Oefeningen in geloof, hoop en liefde.

Zo makkelijk kom je niet van boeken af. Gesprekken over boeken o.l.v. Jean Philippe de Tonnac.

Liegen en leugens.

Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek.

Historiën.

Gebeden.

Heeft de Kerk zichzelf overleefd? Beschouwing over de rol van de Kerk in de moderne samenleving.

Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest. De visie, oefeningen en meditaties van een spirituele schilder.

Over God wil ik zwijgen. Preken & traktaten.

Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in Sein und Zeit.

Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie.

Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer.

De laatste dagen van Jezus. Wat echt gebeurde.

En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900.

Tweede manifest voor de filosofie.

Inspirerend Rome. Reisgids voor de bewuste bezoeker.