Gebeden.

Gebedenboeken zijn in. En nu beschikken we dus ook over eentje met gebeden van Luther. Eigenlijk zijn die gebeden minder gekend. De lezer begrijpt snel waarom en deze vertaling doet er weinig aan: oubollig, zwaar theologisch geladen. Vaak zijn het eigenlijk kleine meditaties in plaats van gebeden. Natuurlijk veel citaten uit de psalmboeken. In een uitgave als deze had ik dan ook wat meer omkadering verwacht, maar de samensteller heeft gewoon wat gebeden bijeen gebracht, zonder meer. Een gemist me dunkt, zowel naar duiding als naar modernisering. (ES)

LUTHER, Gebeden., Kampen (De Groot Goudriaan), 2010
12,5 EUR