Maria Magdalena. Een vrouw met vele gezichten.

Maria Magdalena spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Doorheen de tijden heeft ze zovele gezichten aangenomen, van hoer tot heilige. Men heeft er zelfs de echtgenote van Jezus van gemaakt. Gelukkig is deze studie een evenwichtig onderzoek van de meest recente onderzoeksresultaten in het onderzoek naar deze intrigerende figuur. Meteen valt op dat de realiteit alweer veel boeiende is dan de fictie. Om de hele ‘Wirkungsgeschichte’ van Maria Magdalena te doorgronden is een overzicht van 20 eeuwen geschiedenis noodzakelijk. Het is een reis door de wereld van religie en cultuur. Rossano schetst accuraat hoe het beeld van Maria Magdalena doorheen die eeuwen is geëvolueerd. Hij doet dat met heel veel respect voor de feiten en de context. Bovendien heeft hij een aardige selectie gemaakt van beeldmateriaal om het boek te illustreren. Men kan niet anders dan ontdekkingen doen. (JG)

B. ROSSANO, Maria Magdalena. Een vrouw met vele gezichten., Leuven (Davidsfonds), 2010
27,5 EUR