<p>Leuven</p> <p>Het Davidsfonds organiseert als grootste Vlaamse cultuurvereniging jaarlijks 10.000 activiteiten, dicht bij de mensen, dankzij 5.500 bestuursleden in meer dan 500 plaatselijke afdelingen. Het bereikt daarmee niet alleen 55.000 leden-gezinnen, maar ook tienduizenden andere belangstellenden. Taal & lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds, dat onder meer tekent voor het Groot Nederlands Dictee, de Nacht van de Geschiedenis, cultuurtoeristische zoektochten en reizen...</p> <p>Meer informatie vindt u op de <a target=_blank href=http://www.davidsfonds.be/>webstek</a>.</p>

Uitg_Davidsfonds (105)

Paus Franciscus. Een conservatieve revolutionair.

Propaganda in België, 1934-1951.

Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding.

Zingende torens. Vlaamse beiaarden in beeld.

Clovis in de schaduw van twee vrouwen (ca. 466-511).

Kwestie van konijnen. Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken.

De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs.

Op zoek naar Utopia.

Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen.

De Franken en het christendom (550-850).

De heksen en hun buren. Heksenprocessen in de Lage Landen, 1598-1652.

Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw.

Meerstemmigheid in beeld. Zeven meesterwerken uit het atelier van Petrus Alamire.

De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden.

Vesalius. Het lichaam in beeld.

Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden.

Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël.

14-18. Oorlog in België.

En de mens schiep God. De wereld in de dagen van Jezus.

Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.

Kwezeltjes dansen niet. Kwezels en devote gemeenschappen in Vlaanderen in de 17de-18de eeuw.

Het kalender weerspreuken boek. Meer dan 3000 weerweetjes.

Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen.

Het kleinste kamertje. De geschiedenis van de WC.

De graven van Vlaanderen (861-1384).

Limburgs etymologisch woordenboek - Brabants etymologisch woordenboek.

In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen.

De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.

Pieter Bruegel. Ongezien!

Het Vlaamse platteland in de fifties.

In Flanders Fields. Beelden-Images.

Mijn familienaam: waar komt die vandaan?