Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw.

Jozef Janssens laat zich niet onbetuigd. Met zijn 20 jaar geleden bij dezelfde uitgever verschenen De middeeleeuwen zijn anders heeft hij heel mijn visie op de middeleeuwen genuanceerd. Een hele verdienste. Daarna heeft hij een referentie-uitgave van Reintje de Vos aan zijn actief toegevoegd. Nu is het de beurt aan Floris ende Blancefloer. Deze liefdesgeschiedenis in verzen dateert uit het midden van de dertiende eeuw. De auteur is gekend (wat eerder uitzonderlijk is). In dit boek wordt het verhaal helemaal ontleed: auteur, literaire en historische context, succes en verdwijning van het verhaal, betekenis tot op vandaag (en mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs). Eigenaardig genoeg bevat het boek geen tekstuitgave, maar wel een uitgebreide samenvatting. De auteurs verwijzen voor de uitgave naar prozavertaling van Ingrid Biesheuvel. Dat is haast onverklaarbaar. Ter compensatie is het wel uitvoerig en prachtig geïllustreerd.

J. JANSSENS E.A., Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw., Leuven (Davidsfonds), 2015