Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden.

De vijftiende eeuw blijft in de schilderkunst onwaarschijnlijk tot de verbeelding spreken met meesters als Van Eyck, Van der Weyden, Van der Goes en Memling. Aan die meesters zijn ettelijke meters literatuur gewijd sedert hun herontdekking in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tusdsen haakjes: de auteur besteedt heel veel aandacht aan de context van die herontdekking. Het is dan ook niet eenvoudig om een originele invalshoek te ontdekken. Ridderbos probeert de werken volledig in hun context te plaatsen en te zien hoe ze functioneerden in hun eigen tijd en wat dat zegt over de mentaliteit van de Bourgondische Nederlanden. Huizinga leidde uit de werken een maatschappelijk verval af. Ridderbos zoekt niet naar één rode draad maar naar de socio-economische, religieuze en artistieke context. Hij doet dat aan de hand van slechts enkele panelen die hij gedetailleerd iconografisch onderzoekt. We krijgen dan ook tal van detailfoto’s te zien van overbekende werken, waardoor die plots weer helemaal worden. Het boek is een lust voor het oog, maar vooral ook een prachtig mentaliteitshistorisch meesterwerk. Een absolute aanrader. (JG)

B. RIDDERBOS, Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden., Leuven (Davidsfonds), 2014
64,95 EUR