Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen.

Tulkens heeft zijn sporen reeds verdiend als de schrijver van de historische roman over Pieter Gillis. Niet voor niks komt Gillis ook voor in deze historische biografie over More. Gillis stelt More in Antwerpen immers voor aan een zekere Hythlodaeus, die More vertelt over … Utopia. Tulkens’ insteek om Mores verhaal te vertellen is hoogst origineel: vijf vriendschappen (met Erasmus, Gillis, Hendrik VIII, Cromwell en Margareth More. Vooral die laatste vriendschap is zo bijzonder dat de Engelsman Guy er een heel boek aan gewijd heeft. Tulkens’ boek is weliswaar geschreven als een historische roman, maar hij blijft trouw aan de feiten. Dat is een grote verdienste, want More wordt door biografen zowel heilig verklaard als afgebroken. Tulkens probeert een objectief verslag te doen. (JG)

J. TULKENS, Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen., Leuven (Davidsfonds), 2016
24,99 EUR