De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden.

De basiliek van de oudste stad van het land – ooit een bisschopsstad – is na jaren archeologisch onderzoek weer helemaal open. De grondige renovatie van het interieur liet een degelijk archeologisch onderzoek toe, wat toeliet om de hele geschiedenis van deze middeleeuwse kerk te reconstrueren. Bij de onderzoek kwamen tal van historische lagen naar boven: een ontzettend lang verleden … De oudste laag gaat terug tot een Romeinse stadswoning waarvan men zelfs fresco’s ontdekte! Daarna hebben er tal van andere kerkjes op de plek gestaan. In het boek komen verder de restauratie van het belangrijke orgel aan bod, het genadebeeld OLV Oorzaak onzer Blijdschap, de graven in de basiliek enzovoort. Totnogtoe is dit het standaardwerk over de Tongerse basiliek, waarover al zoveel geschreven is. (EN)

A. ERVYNCK E.A., De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden., Leuven (Davidsfonds), 2014
29,95 EUR