Mijn familienaam: waar komt die vandaan?

Debrabandere is een expert in het zoeken naar de herkomst van woorden, meer bepaald van familienamen en plaatsnamen. Bij het Davidsfonds verscheen eerder al De Vlaamse gemeentenamen. Over familienamen verschenen van hem in illo tempore bij wijlen het Gemeentekrediet twee dikke turven met alle Vlaamse familienamen. Een huzarenstuk. Dat kon hij nu niet overdoen natuurlijk en vandaar dat men nogal eens tevergeefs zoekt naar de verklaring van de eigen familienaam. Wat dit boek dan weer voorheeft op de hoger vermelde turven is dat het inhoudelijk zeer gestructureerd is. Heel helder legt de schrijver uit waar familienamen vandaan komen en hij doorspekt dat met voorbeelden. Bovendien lardeert hij die voorbeelden met weetjes over bekende personen met die familienaam. Dat maakt het boek nog aantrekkelijker. (HG)

F. DEBRABANDERE, Mijn familienaam: waar komt die vandaan?, Leuven (Davidsfonds), 2012
27,5 EUR