De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs.

Nadat de graven van Vlaanderen en de hertogen van Bourgondië ruimschoots onder de aandacht kwamen, is het eindelijk de beurt aan de graven van Loon. Nooit eerder werd er een dergelijke monografie aan gewijd. Het drieluik dat het Davidsfonds in gedachten had is dus eindelijk voltooid. We mogen met een gerust hart stellen dat dit momenteel het standaardwerk is voor de politieke geschiedenis van het graafschap Loon (en de provincie Limburg) van voor de Franse Revolutie. Het is een bevreemdend werk, in die zin dat de geschiedenis van Limburg meer aanleunt bij die van Duitsland en Luik dan die van het huidige Vlaanderen. Vaes beperkt zich in dit referentiewerk niet tot de politieke evoluties van Loon/Limburg, maar besteedt ook ruimschoots aandacht aan religieuze en culturele ontwikkelingen. Zo komen we natuurlijk meer te weten over Hendrik Van Veldeken en zelfs Cornelius a Lapide wordt niet vergeten. Hij was een van de meest invloedrijke exegeten van de 17deen de 18deeeuw! (JG)

J. VAES, De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs., Leuven (Davidsfonds), 2016
65 EUR