Zingende torens. Vlaamse beiaarden in beeld.

Ons beiaardpatrimonium is uniek in de hele wereld. De beiaard in hier ontstaan (Oudenaarde?) en is hier tot zijn grootste bloei gekomen. Talrijke kerken en belforten bevatten een belangrijk carillon. Het oudste in Zoutleeuw. Dit boek van Dill en Rombouts wil in de eerste plaats een aangenaam kijkboek zijn. De foto’s zijn dan ook heerlijk! De teksten zijn beperkt gehouden. Dat neemt niet weg dat het boek opent met een beknopt essay over het ontstaan en de bloei van de Vlaamse beiaardkunst. Na dat essay krijgen we 15 portretten van de belangrijkste carillons in Vlaanderen. (TD)

A. DILL E.A., Zingende torens. Vlaamse beiaarden in beeld., Antwerpen (Davidsfonds), 2017
29,95 EUR