Vesalius. Het lichaam in beeld.

In 2014 is het een half millennium geleden dat Andreas Vesalius geboren werd. 43 Jaar later publiceerde hij het boek dat hem op slag wereldberoemd maakte: De humani corporis fabrica. Een schokkend werk, want het spreekt over het lichaam als een materiële fabriek en niet als een tempel van de heilige Geest. Het boek is een mijlpaal in de geschiedenis van de anatomie en ligt aan de basis van tal van nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld. Dit boek legt echter nog veel meer invloeden bloot, onder meer in de kunst. Daar Vesalius een oud-student van de Leuvense universiteit is, loopt daar een expositie, waarbij dit boek de tekst voorziet. Tal van auteurs schetsen Vesalius’ leven, werk en invloed, alsook de context waarin hij werkte. Het geheel is prachtig geïllustreerd met voor leken tal van bevreemdende objecten. (EN)

G. VANPAEMEL E.A., Vesalius. Het lichaam in beeld., Leuven (Davidsfonds), 2014
29,95 EUR