Paus Franciscus. Een conservatieve revolutionair.

Paus Franciscus kan op verbazend veel goodwill rekenen in de wereld. Nochtans breekt hij geen potten. Hij kent vijanden aan de traditionalistische, maar ook aan de progressie kant. Van Lierde paait elke zijde door te spreken over een conservatieve revolutionair. Maar misschien hij gewoon een jezuïet! Van Lierde toont het portret van een paus die inderdaad tegelijkertijd sterke hervormingen tracht door te voeren, maar die op dogmatisch vlak niet veel verschuift, of heel langzaam. Hij blijkt een sterke diplomaat te zijn die zijn tijd neemt om de noodzakelijke hervormingen binnen het Vaticaan door te voeren. Het boek besluit met een interview dat Van Lierde had met de paus, waarin de oorlog in Oekraïne centraal staat. (JG)

E. VAN LIERDE, Paus Franciscus. Een conservatieve revolutionair., Antwerpen (Davidsfonds), 2023
15 EUR