Op zoek naar Utopia.

Heel Vlaanderen (maar enkel Vlaanderen!) heeft het geweten: precies 500 jaar geleden werd een van de beroemdste boekjes aller tijden in de universiteitsstad uitgegeven: Thomas Mores Utopia. More is zonder enige twijfel een van de grootste (christelijke) personaliteiten van de Engelse geschiedenis. Terecht een heilige (in tegenstelling tot Erasmus?). Die reden heeft aanleiding gegeven tot een prestigieuze herdenking met lezingen, tentoonstellingen en … een fantasttische tentoonstellingscatalogus van het paradepaardje van de viering: de expo ‘Op zoek naar Utopia’ in Museum M. De redacteur Jan van der Stock gaat op zoek naar de doorwerking van het utopisch (en distopisch) denken in de wereld van de Nederlanden aan het begin van de zestiende eeuw. Religieuzen creëerden utopieën in besloten hofjes, ‘zotte’ kunstenaars schiepen distopieën in hun beelden van hel en vagevuur. Tekenaars van kaarten tekenden wetenschappelijke utopieën en dies meer. De lezer ontdekt hoe onze voorouders omgingen met het vreemde en net als nu, snel in clichés vervielen, angsten ontwikkelden etc. En steeds moest de wetenschap een antwoord trachten te formuleren om met die onzekerheid om te kunnen gaan. Meesterlijk gemaakt. (HG)

J. VAN DER STOCK (RED.), Op zoek naar Utopia., Leuven (Davidsfonds), 2016
59,95 EUR