Het kleinste kamertje. De geschiedenis van de WC.

Het is niet meteen het meest vanzelfsprekende onderwerp, maar het vormt wel onderwerp van historisch onderzoek: het toilet. Een heuse historicus heeft gezorgd voor een overzichtswerk (het tweede in het Nederlands, na Het latrinaire gebeuren). Lamarcq bestudeert het latrinaire gebeuren van de oudste tijden tot nu. Daarbij bestudeert hij ook andere culturen. Het is ongelooflijk hoeveel dat latrinaire gebeuren onthult over de culturele context en daar is het de auteur ook vaak om te doen. Het boek is prachtig en interessant geïllustreerd. (DO)

D. LAMARCQ, Het kleinste kamertje. De geschiedenis van de WC., Leuven (Davidsfonds), 2012
29,95 EUR